'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Τασίκας

Ιδιότητα: 

Λέκτορας

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής