'Ονομα: 

Χρυσάνθη

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Καπράγκου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής