'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Ευθύμιος

Επώνυμο: 

Νάστα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης