'Ονομα: 

Γεωργία

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Χατζηκουκούτση

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών