'Ονομα: 

Ευάγγελος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Καρκάνης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης