'Ονομα: 

Αντώνιος

Πατρώνυμο: 

Όμηρος

Επώνυμο: 

Αλετράς

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής