'Ονομα: 

Σπυρίδων

Πατρώνυμο: 

Ευστάθιος

Επώνυμο: 

Τζαμαρίας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής