'Ονομα: 

Λυδία

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος Πτολεμαίος

Επώνυμο: 

Σταυρακάκη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Χημείας