'Ονομα: 

Στέργιος

Πατρώνυμο: 

Χρήστος

Επώνυμο: 

Μηντζαρίδης

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας