'Ονομα: 

Ρήγας

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Γιοβαννόπουλος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής