'Ονομα: 

Δάφνη

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Παπαδάτου

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής