'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Απόστολος

Επώνυμο: 

Παπαχρήστου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών