'Ονομα: 

Θωμάς

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Μπουρνάρης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας