'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Άγγελος

Επώνυμο: 

Μπαρμπούτης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος