'Ονομα: 

Πασχάλης

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Φορτομάρης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής