'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Τσάπας

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής