'Ονομα: 

Ευγενία

Πατρώνυμο: 

Νεοκλής

Επώνυμο: 

Πετρίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών