'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Εξηντάρη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής