'Ονομα: 

Δωροθέα

Πατρώνυμο: 

Ιορδάνης

Επώνυμο: 

Καπουκρανίδου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής