'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Καρακιουλάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής