'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Αλέξιος

Επώνυμο: 

Κούβελας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής