'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Λάζου

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής