'Ονομα: 

Παναγιώτης

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Μπαμίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής