'Ονομα: 

Λάζαρος

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Τσαλίκης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής