'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Τορτοπίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής