'Ονομα: 

Κλεονίκη

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Λυρούδια

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής