'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Γεωργιάδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών