'Ονομα: 

Θεοδώρα

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Τίκα-Βασιλικού

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών