'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Τηλέμαχος

Επώνυμο: 

Αναγνωστόπουλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών