'Ονομα: 

Κωνσταντία

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Πελτέκη

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών