'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Χρήστος

Επώνυμο: 

Βαρώτσος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών