'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Μηλώση

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής