'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Ευστράτιος

Επώνυμο: 

Παυλίδης

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών