'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Τσούλης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών