'Ονομα: 

Παντελεήμων

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Μικρόπουλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών