'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Λιτσαρδάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών