'Ονομα: 

Ανδρεάνα

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Ασημοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών