'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Ιγγλεζάκης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής