'Ονομα: 

Καλλιόπη

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Παπακωνσταντίνου

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής