'Ονομα: 

Ανδρέας

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Γιαννακουδάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Χημείας