'Ονομα: 

Στυλιανός

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Χατζηκωνσταντίνου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης