'Ονομα: 

Ηλίας

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Καγιάρας

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας