'Ονομα: 

Θεόδωρος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Βαβούρας

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας