'Ονομα: 

Αντώνιος

Πατρώνυμο: 

Γρηγόρης

Επώνυμο: 

Δημητρίου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών