'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Χρήστος

Επώνυμο: 

Παπαχαρίσης

Ιδιότητα: 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο