'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Παύλος

Επώνυμο: 

Φωτόπουλος

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Χημείας