'Ονομα: 

Ειρήνη

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Μέγκα-Γκόλφου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών