'Ονομα: 

Γρηγόριος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Ζαρωτιάδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών