'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Ιντζεσίλογλου

Ιδιότητα: 

Ομότιμος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής