'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Ηλίας

Επώνυμο: 

Μασμανίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη